Застосування медичних інформаційних систем суттєво підвищує не тільки якість лікування і рівень медичних послуг, а й ефективність, тобто рентабельність використання медичних ресурсів. Одним з пріоритетних напрямів розвитку системи охорони здоров’я є створення єдиного медичного інформаційного простору, що забезпечить прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях. Це дасть можливість медичним закладам налагодити ефективний облік діяльності організації, здійснювати на сучасному рівні менеджмент, своєчасно отримувати інформацію про досягнення в галузі медичної науки, використовувати всю медичну інформацію про пацієнта (за весь період його життя), отриману зі всіх рівнів надання медичної допомоги для досягнення кращого лікувального ефекту.

Особливого значення набуває впровадження медичних інформаційних систем, які здатні автоматизувати всі аспекти діяльності лікувальної установи, забезпечити захист і зберігання інформації в електронній карті пацієнта, надати можливість взаємообміну інформацією між різними лікувальними установами, а також проведення статистичного аналізу зведених даних.

МІС "Доктор Елекс" розроблена з урахуванням сучасних стандартів та принципів взаємосумісності МІС. Система ґрунтується на побудові лікарських оглядів на основі деревоподібних шаблонів оглядів та забезпечує всі інформаційні потреби підчас лікувально-реабілітаційного та діагностичного процесів, науково дослідної та навчально-методичної роботи. Роботу над створенням інформаційної системи в ТзОВ "Елекс" розпочато в 1990 році. Першою розробкою компанії у медичній галузі була система "Авалон", впроваджена в деяких медичних закладах України. Потім компанія "Елекс" розробила онкологічну систему для Університету м.Тампа (Каліфорнія, США) та велику систему для збору статистичних даних з використанням стандарту HL7 для американського ринку. Підсумком усіх ноу-хау стала система "Доктор Елекс", розроблена на найновіших технологіях з урахуванням досвіду і знань, отриманих фахівцями компанії під час роботи над попередніми системами.

МІС "Доктор Елекс" дає можливість вводити в оптимальній формі, зберігати та аналізувати не тільки основні дані пацієнта, які зазвичай використовують у реєстратурі, а й усю медичну документацію, таку як скарги, анамнез життя і захворювання, дані об’єктивного обстеження, функціональної та лабораторної діагностики, а також дані про лікарські призначення та їх виконання впродовж перебування у лікувальній установі.

Процес впровадження медичної інформаційної системи можна розбити на кілька етапів. Зокрема, діагностика інфраструктури та наявного обладнання в медичній установі, планування впровадження інформаційної системи, технічне забезпечення роботи МІСу, внесення первинної інформації до системи, підключення медичного обладнання, навчання медперсоналу, тестова експлуатація, промислова експлуатація, підключення МІСу до центрального компоненту еHealth. У більш загальному вигляді впровадження інформаційної системи можна розбити на два етапи: підготовчий етап та етап впровадження.

Підготовчій етап:

 • визначення робочих місць медичного персоналу, які будуть працювати з медичною інформаційною системою (реєстратура, поліклініка, приймальне відділення, стаціонар, лабораторія, діагностичне обладнання, амбулаторії міста і сіл району тощо);
 • проектування і побудова локальної мережі, що буде з’єднувати визначені робочі місця медичних працівників з сервером установи;
 • підключення локальної мережі до мережі Інтернет, що відповідає вимогам МІСу;
 • забезпечення стабільного та постійного інтернет зв’язку з віддаленими амбулаторіями населених пунктів в районі;
 • придбання ПК, що задовольняють вимогам МІС, та їх встановлення на робочих місцях;
 • придбання серверного обладнання, яке буде забезпечувати роботу визначеної кількості ПК на робочих місцях медичних працівників, зокрема основного і резервного серверів з відповідним ліцензованим програмним забезпеченням, яке залежить від конкретної МІС, що буде впроваджена в медичній установі. Для забезпечення стабільної роботи обладнання та зберігання конфіденційної інформації з МІСу, комп’ютерне обладнання має бути розміщене в ЦРЛ з дотриманням всіх вимог до технічного приміщення в якому розташоване сервера;
 • придбання відповідної кількості ліцензованого ПЗ для встановлення на серверах і робочих місця медичних працівників, які будуть працювати з МІС.

Етап впровадження:

 • підготовка і надання інформації Виконавцю робіт з впровадження про інфраструктуру установи та медичний персонал, який буде працювати з МІС (відповідно до технічного завданням на виконання робіт);
 • налаштування основного і резервного серверів для роботи МІС, встановлення серверної частини МІС, створення бази даних;
 • налаштування інфраструктури і введення медперсоналу до бази даних МІС;
 • встановлення клієнтської частини МІС на робочих місцях медичних працівників;
 • підготовка і сертифікація принаймні 2-х адміністраторів МІС, які будуть працювати в ПМСД або ЦРЛ;
 • групове та індивідуальне навчання керівного складу, реєстраторів, сімейних лікарів, лікарів-спеціалістів та медичних сестер з основними модулями МІС;
 • групове та індивідуальне навчання працівників лабораторій з модулем "Лабораторія" МІС;
 • створення і адаптація електронних шаблонів первинних облікових форм документації (за актуальними вимогами МОЗ України), а також документації, що використовується у ЦРЛ;
 • запуск медичної інформаційної системи в ЦРЛ спочатку у тестовому, а потім в експериментальному режимах;
 • введення медичної інформаційної системи в промислову експлуатацію;
 • підключення центру первинної медичної допомоги або районної лікарні до центрального компоненту еHealth.